کارنو وزین سریر

فیلتر روغن

فیلتر روغن

در این مقاله ما در مورد فیلتر روغن موتور خودرو صحبت می کنیم.

اینکه فیلتر روغن موتور چیست؟ چه اجزایی دارد؟ نقش اصلی آن در خودرو کجاست؟ چه زمانی باید تعویض شود؟ و نکاتی که در هنگام تعویض فیلتر روغن موتور باید مورد توجه قرار گیرد، چیست؟

 

فیلتر روغن چیست؟

فیلتر روغن به منظور تصفیه روغن موتور کاسترول در خودرو استفاده می شود . از ورود آلودگیها، وجود دوده و مواد ریزی که در داخل روغن موتور وجود دارد به داخل موتور جلوگیری می کند. زمانی که روغن در حال چرخش در موتور است باعث روانکاری می شود که وجود دوده و مواد ریز در روغن باعث آسیب رسیدن به سطح موتور و اجزایش می شود.

کیفیتی که انتظار دارید با قیمتی که ! انتظار ندارید

طراحی سایت نونگار پردازش