کارنو وزین سریر

استفاده از زنجیر چرخ در زمستان

استفاده از زنجیر چرخ در زمستان

استفاده از زنجیر چرخ در زمستان برای رعایت نکات ایمنی الزامی است
1-خرید لاستیک مناسب
2-تمیز نگه داشتن خودرو
3-چک کردن نور چراغ ها قبل از حرکت
4-داشتن سوخت کافی
5-بررسی وضعیت باتری،بخاری و برف پاک کن
6-بررسی مایعات موجود در خودرو، سالم بودن درز پنجره ها و آینه های جانبی خودرو
در جاده های برفی شرایط جاده بسیار سریع تغییر می کند و باعث لیز خوردن خودرو می شود. در زمستان از زنجیر چرخ استفاده کنید و حتما نمک های موجود را از سطح تایرها و رینگ ها پاک کنید و در صورت نبود زنجیر چرخ، کم کردن باد لاستیک ها و رانندگی با سرعت کم تا حد زیادی می تواند از لغزیدن خودرو جلوگیری می کند.
ترمز گرفتن و کم کردن سرعت در پیچ ها و همچنین آهسته پیچیدن و شتاب گرفتن بعد از پیچ ها مسئله بسیار مهمی است که رانندگان باید آن را رعایت کنند.

 

زنجیر چرخ ها باید به کدام چرخ ها بسته شود؟

زنجیر چرخ به چرخ هایی بسته می شود که نیروی محرکه به آن انتقال می یابد.سیستم دیفرانسیل وظیفه انتقال نیرو به چرخ ها را دارد و برای نصب زنجیر چرخ باید بررسی شود که سیستم دیفرانسیل در کدام قسمت خودرو قرار دارد،اگر سیستم دیفرانسیل در قسمت جلو باشد باید زنجیر چرخ به چرخ هایی جلویی وصل شود و اگر در قسمت عقب خودرو قرار داشته باشد باید زنجیر چرخ به چرخ های عقب وصل شود و درصورت وجود دو دیفرانسیل در خودرو باید زنجیر چرخ به هر چهار چرخ وصل شود.

 

چگونگی نصب زنجیر چرخ

زنجیرچرخ را مقابل تایر‌ها پهن کنید و سپس به آرامی خودرو را روی زنجیر چرخ ها حرکت دهید.و سپس به کمک طناب یا کش زنجیر چرخ ها را نصب کنید.هنگام نصب زنجیر چرخ از سفت بسته شدن آن اطمینان حاصل نمایید زیرا در صورت باز شدن آن هنگام رانندگی به خودرو آسیب وارد می شود. بعد از حرکت با زنجیر چرخ مجدد آنها را چک کنید و مجدد آنها را سفت کنید تا زنجیر چرخ رگلاژ شود.

کیفیتی که انتظار دارید با قیمتی که ! انتظار ندارید

طراحی سایت نونگار پردازش