کارنو وزین سریر

صفحه کلاچ و دیسک کلاچ چیست؟

صفحه کلاچ و دیسک کلاچ چیست؟

دیسک کلاچ و صفحه کلاچ:
دیسک کلاچ یک صفحه دایره ای چدن یا آهنی است که از یک طرف به فلایویل و از طرف دیگر روی شفت ورودی گیربکس قرار میگیرد. صفحه کلاچ اصلی ترین قطعه سیستم کلاچ خودرو می باشد که از یک طرف به فلایویل و از طرف دیگر به دیسک کلاچ متصل شده است بر روی هزار خاری شفت ورودی گیربکس نصب می‌گردد و در واقع اصلی ترین عامل جهت انتقال دور موتور به گیربکس است.
ضعف یا کاهش ضخامت دیسک و صفحه کلاچ منجر به هدر رفتن انرژی خواهد شد که پیامدهای آن، کاهش کشش و توان خودرو، افزایش مصرف سوخت، افزایش گرمای تولید شده در مجموعه انتقال نیرو و در حالت های شدید، ایجاد آسیب به قسمت های دیگر است.


نشانه های تعویض دیسک و صفحه کلاچ:
1-هنگام رها کردن کلاچ در دنده 1 موتور و اتاق خودرو به لرزش افتاده که این لرزش متفاوت است.
2- هنگامی که دنده 1 و دنده عقب خوب جا نرفته یا به سختی این اتفاق بیفتد.
3- ماشین زیاد گاز می خورد ولی حرکت و شتاب خوبی ندارد

کیفیتی که انتظار دارید با قیمتی که ! انتظار ندارید

طراحی سایت نونگار پردازش