کارنو وزین سریر

طبق و بوش طبق چیست؟


بوش طبق
بوش طبق وسیله اتصال طبق به قطعات دیگر است. هنگامی که بوش طبق فرسوده شود لاستیک ها ترک می خورند و به نقطعه ای می رسند که در آن فلز وجود دارد.این موضوع باعث ایجاد سر و صدا و افزایش مشکلات در خودرو می شود.


وظیفه بوش طبق جلو و عقب
بوش طبق جلو مشکلات هماهنگی چرخش و سایش غیرطبیعی را حل می کند. و بوش های طبق عقب می تواند باعث لاستیک سایی عقب و ناپایداری خودرو در سرپیچ ها می شوند.
بوش طبق دارای سه عملکرد اصلی هست. آنها نقاط نصب و قرار دادن قطعات را در ارتباط مناسب خود با اجزای دیگر چک می کنند مخصوصا با قطعات تعلیق مانند بازوهای کنترل که برای حفظ تراز چرخ، اهمیت دارد. آنها اجازه حرکت مانند چرخش و کنترل، طبق های عقب را نمی دهند و همین امر باعث جذب لرزش و ضربه شود و باعث جلوگیری از لرزش و سر و صدا و نفوذ به داخل کابین شود.


طبق
طبق خودرو قطعه ای فلزی است که در هر دو سر دارای بوشهای محوری است که از یک سو به قطعات متحرک سیستم تعلیق و از سمت دیگر به شاسی خودرو متصل می گردد و نقش اتصال شاسی به قطعات سیستم تعلیق را بر عهده دارد. طبق ها در برخی موارد از نظر ظاهری تقریبا شبیه به حرف A هستند چرا که از سمتی که به شاسی خودرو متصل می شوند دارای دو محور هتسند که در این حالت به آنها جناغی نیز گفته می شود.
طبق ها در نیمه بالا و یا نیمه پایین چرخ خودرو قرار دارند بنا بر محل قرارگیری به آن طبق بالا یا طبق پایین گفته می شود. همچنین محل اتصالات طبق ها دارای بوش هایی است که وظیفه اتصال طبق به شاسی بر عهده آنهاست.


نشانه های خرابی طبق چیست؟
1-عملکرد طبق به صورت مستقیم با راننده ارتباط ندارد به همین دلیل نمی شود از خرابی آن آگاه شد اما ممکن است شنیده شدن صدای تق تق در دست اندازها و یا صدای جیر جیر که ممکن است بر اثر حرکت طبق و تماس سایشی آن با شاسی باشد می تواند نشانه از خرابی طبق باشد.
2-انحراف شدید زوایای کمبر و کستر چرخ ها و کج شدن طبق یکی دیگر از نشانه های خرابی طبق می باشد که این مورد با مشاهده چرخ ها و عدم همراستای آن قابل تشخیص است.
3- بیشتر خرابی طبق ها معمولا از دو ناحیه بوش و سیبک می باشد زیرا این دو قسمت فشارهای ایجاد شده از جاده را کنترل می کنند بنابر این شرایط جاده و نحوه رانندگی بیشترین تاثر را در آسیب پذیری این قطعه دارند.
4- برخورد چرخ ها با پستی و بلندی های جاده نیز می تواند باعث کج شدن طبق خودرو شود.

drive phone

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

طراحی سایت نونگار