کارنو وزین سریر

پمپ بنزین خودرو


پمپ بنزین 

در باک سوخت خودرو وسیله ای به نام پمپ بنزین وجود دارد.این پمپ، بنزین را از باک به موتور میفرستد. پمپ بنزین به منظور خنک و روان ماندن به بنزین متکی است.پمپ بنزین خودرو دارای فیلتر بنزینی است که اگر خودرو را با باک خالی برانید به سرعت کثیف می شود زیرا تمام رسوبات باقی مانده در سوخت وارد فیلتر سوخت می شود و آن را مسدود می کند.

یکی از شایع ترین خرابی های پمپ بنزین خودرو مربوط به سوختن آن است .سوختن پمپ بنزین می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد که رایج ترین آنها مربوط به داغ شدن پمپ بر اثر کاهش سطح بنزین درون باک است.

فشار پمپ بنزین سالم بین 2/5 تا 3/5 بار، باید باشد، در صورت کم بودن فشار،صبحها هنگامی که موتور سرد است با استارت متوالی و به سختی موتور روشن می شود.وقتی بنزین در باک کم است، پمپ بنزین نمی تواند به درستی حرارت خود را دفع کند و همین امر باعث آسیب و سوختن آن می شود.پس همواره باید باک بنزین پر نگه داشته شود.

 

پمپ بنزین برقی

در اکثر خودروهای امروزی از این نوع پمپ بنزین استفاده می شود، پمپ بنزین برقی در باک نصب می شود. در مقایسه با پمپ بنزین مکانیکی، پمپ بنزین برقی بنزین را با فشار بیشتری پمپاژ می کند.

 

پمپ بنزین مکانیکی

از پمپ بنزین مکانیکی در خودروهایی که کاربراتور دارند استفاده می شود.این نوع پمپ بنزین بیشتر در خودروهای قدیمی یافت می شود.

drive phone

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

طراحی سایت نونگار