کارنو وزین سریر

گارانتی خودروهای هیوندای

گارانتی خودروهای هیوندای

شرايط گارانتی

گارانتي تعهد و تقبل شركت آسان موتور مبني بر كاركرد صحيح خودروهاي فروخته شده در يك دوره معين است كه نوعي تضمين طراحي و مكانيزم قطعات و مونتاژ به حساب مي‌آيد. در صورت بروز هرگونه مشكل در اين دوره كليه ايرادات ناشي از توليد به رايگان توسط شركت آسان موتور برطرف خواهد شد.

 

موارد شمول و عدم شمول

مواردي كه تحت پوشش گارانتي قرار نمي‌گيرد:

سرويس هاي عمومی ‌شامل :نظافت و پوليش خودرو، تنظيمات، روانكاری، تعويض روغن، انواع فيلترها از جمله فیلتر روغن موتور، فیلتر سوخت، فیلتر کابین و...، افزودن يا تعويض ضد يخ، ميزان فرمان و بالانس چرخ‌ها مگر در مواردي كه جزئي از تعميرات تحت پوشش گارانتي باشد.

 

سرويس هاي عمومي‌شامل هرگونه فرسودگي قطعات كه در شرايط طبيعي رخ دهد.

تعويض قطعات زير در شرايط طبيعي(قطعات مصرفي):

شمع موتور، تسمه‌ها، لنت ترمز، تيغه‌هاي برف پاك كن، فيوزها، صفحه كلاچ، فيلترها، لامپ چراغ‌ها و ساير قطعات مصرفي مگر در مواقعي كه تعويض اين قطعات به واسطه ساير تعميرات تحت پوشش گارانتي تعويض مي‌شوند.هر خودروئي كه كيلومتر آن دستكاري شده باشد.

هر گونه خرابي يا عيبي كه در نتيجة موارد زير به وجود آمده باشد:

-سهل انگاري در انجام سرويس‌هاي ادواري و نگهداري صحيح (مطابق با دفترچه راهنما).

-استفاده نادرست عمدي يا غير عمدي، تصادفات، سرقت يا آتش سوزي.

-استفاده از مايعات، سوخت يا روغن‌هاي نامناسب يا معيوب.

-استفاده از قطعات غير از قطعات اصلي شركت هيونداي.

-هرگونه وسيله، قطعه يا متعلقات اضافي كه توسط شركت هيونداي توليد نشده است.

-هرگونه تغيير، تعويض يا تعميرات ناصحيح.

-هرمورد جزئي كه عامل آن عيب در كيفيت و عملكرد خودرو يا قطعات آن نباشد، همانند صدا و لرزش‌هاي بسيار جزئي يا مواردي كه از مشخصات ذاتي خودرو مي‌باشد.

-لاستيك‌ها و مواردي كه شركت توليد كننده قطعه، مستقيما گارانتي را متقبل مي‌شود.

-ريزش‌هاي هوايي، نمك‌زار، شيره درختان و ‌برگها، طوفان يا ساير سوانح طبيعي.

-عوامل محدوديت جاده‌اي (شن، سنگريزه، گرد و غبار يا ساير عوامل جاده‌اي) كه باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه يا شكستگي‌ شيشه شود..

کیفیتی که انتظار دارید با قیمتی که ! انتظار ندارید

طراحی سایت نونگار پردازش