کارنو وزین سریر

جک


جک

.یک ابزارمکانیکی است که برای به‌کارگیری نیروی زیاد در بلند کردن اجسام سنگین به کار میرود

.مدل های اصلی جک به 2 گروه جک دنده ای یا جک هیدرولیک تقسیم میشود 

جک دنده ای- که بواسطه ی باز شدن و یا بسته شدن پیچ یا دنده، میتواند اجسام سنگین را حرکت دهد. از این مدل جک معمولا برای بلند کردن خودرو در هنگام پنچرگیری و برخی تعمیرات استفاده می‌شود و در برخی موارد برای بلند کردن اجسام در انبارها و کارگاهها قابل استفاده میباشد.

جک هیدرولیک- این جک شامل یک عدد سیلندر است که بواسطه ی فشار روغن هیدرولیکی که از طریق اتصالاتی مثل شیلنگ یا لوله به آن فشار وارد میکند، قابلیت بلند کردن اجسام سنگین را پیدا میکند. اهرم فشار روغن به داخل سیلندر را پمپ هیدرولیک انجام میدهد. ظرفیت و کارآیی، جک های هیدرولیک بسیار بیشتر از مدل های دنده ای و پیچی میباشد.

drive phone

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

طراحی سایت نونگار