کارنو وزین سریر

مجموعه ابزار


ضرورت مجموعه ابزار

در هنگام انجام سفر های گاهی لازم است تا برخی قطعات یدکی را همراه خود داشته باشیم. ممکن است ایراد کوچکی برای خودرو پیش بیاید و ما نیز به مکانیک دسترسی نداشته باشیم و شاید تا زمان رسیدن امداد خودرو نیز زمان و هزینه ی زیادی صرف شود.

drive phone

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

طراحی سایت نونگار