کارنو وزین سریر
 • جستجو پیشرفته

  • فقط کالاهای موجود
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  مجموعه کوئل جرقه مناسب برای خودروهای BYD کوئل جریان با ولتاژ پایین را از باتری اتومبیل گرفته و آنرا...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  مجموعه کوئل جرقه / BYD S6 / کدفنی 00-10404880

  مجموعه ترموستات مناسب برای خودروهای BYD S6   قطعات مورد نیاز خودروی خود را با اطمینان خاطر از...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  مجموعه ترموستات / BYD S6 / کدفنی 00-10405839

  مجموعه پمپ سوخت مناسب برای خودروهای BYD S6 در باک سوخت خودرو وسیله ای به نام پمپ بنزین وجود دارد.ای...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  مجموعه پمپ سوخت / BYD S6 / کد فنی 00-11252794

  فشنگی روغن موتور مناسب برای خودروهای BYD فشنگی روغن یا سنسور فشار روغن در نزدیکی فیلتر روغن قرار دا...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  فشنگی روغن موتور / BYD S6 / کدفنی 00-10041175

  ضربه گیر دسته موتور راست مناسب برای خودروهای BYD  قطعات مورد نیاز خودروی خود را با اطمینان خاط...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  ضربه گیر دسته موتور راست / BYD S6 / کدفنی 00-11084420

  ضربه گیر دسته موتور چپ مناسب برای خودروهای BYD S6 قطعات مورد نیاز خودروی خود را با اطمینان خاطر از...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  ضربه گیر دسته موتور چپ / BYD S6 / کدفنی 00-11021004

  دوربین دنده عقب مناسب برای خودروهای BYD  رانندگان هنگام حرکت به عقب امکان دید تمام فضای پشت را...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  دوربین دنده عقب / BYD F3 / کدفنی 00-10321174

  دسته موتور جلو سمت راست مناسب برای خودروهای BYD  هدف دسته موتور برروی خودرو ها تحمل وزن خودرو...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  دسته موتور جلو سمت راست / BYD F3 / کدفنی 00-11079407

  درپوش روغن موتور مناسب برای خودروهای BYD S6 درپوش روغن موتور از نشت روغن جلوگیری می کند. شما می تو...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  درپوش روغن موتور / BYD S6 / کدفنی 00-10403953

  درب رادیاتور آب مناسب برای خودروهای BYD  رادیاتورخودرو یکی از بخش‌های کلیدی و مهم خودرو م...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  درب رادیاتور آب / BYD F3 / کدفنی 00-10251598

  ترموستات مناسب برای خودروهای BYD S6 ترموستات قطعه ایی است برای جلوگیری از گردش آب موتور تا رسیدن به...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  ترموستات / BYD S6 / کدفنی 00-10149441

  پمپ بنزین مناسب برای خودروی BYD S6 در باک سوخت خودرو وسیله ای به نام پمپ بنزین وجود دارد. این پمپ،...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  پمپ بنزین / BYD S6 / کدفنی 00-11368385

  دسته موتور جلو سمت چپ مناسب برای خودروهای BYD F3 هدف دسته موتور برروی خودرو ها تحمل وزن خودرو و تما...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  دسته موتور جلو سمت چپ / BYD F3 / کدفنی 00-10029354

  دسته موتور پایینی مناسب برای خودروهای BYD F3 هدف دسته موتور برروی خودرو ها تحمل وزن خودرو و تمام وز...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  دسته موتور پایینی / BYD F3 / کد فنی 00-10033692

  پیچ تخلیه کارتل روغن مناسب برای خودروهای BYD S6 هرز یا خراب شدن پیچ کارتل منجر به روغن‌ریزی می...

  ناموجود
  به علت نوسانات بازار جهت تایید قیمت تماس بگیرید

  پیچ تخلیه کارتل روغن / BYD S6 / کد فنی 00-10179663

drive phone

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh