کارنو وزین سریر

دسته راهنما

دسته راهنما

دسته راهنما

دسته راهنما خودرو در کنار فرمان  قرار دارد که به یک براکت وصل شده است که اجازه می دهد چراغ های راهنما روشن و خاموش شوند. چراغ های راهنما زمانی فعال می شوند که کلید دسته راهنما عقب قرار گرفته باشددسته راهنما در تمامی وسایل نقلیه اتومات و دستی قرار دارد. چراغهای راهنما روی وسیله نقلیه نصب می شوند و پرتویی کم نور برای رانندگی با تمرکز را همراه دارند. ​​خودرو دارای لوازم برقی  بسیاری است و کلید های دسته راهنما برای کنترل  آنها وجود دارد. چراغهای راهنما نیز جزء این لوازم است.

drive phone

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

طراحی سایت نونگار